Päivitetty: Työmarkkinajärjestelmän mullistus: Ympäristöteollisuus ja -palvelut Ry

UPDATE: Kauppalehden sivuilta löysin vähän tarkemmat tiedot uudesta liitosta. Sillä on ainakin y-tunnus ja toistaiseksi sen rekisteröity käyntiosoite on Eteläranta 10 (yllätys, yllätys.). Sen lisäksi Paperikeräys Oy:n nettisivujen mukaan YTP:ssa on ‘Paperinkeräyksen lisäksi uuden YTP:n perustajajäseniä ovat Ekokem, Delete Group, Eero-Yhtiöt, Envor Group, Kuusakoski ja Veikko Lehti.’

Tämä saattaa olla suurin muutos Suomen työmarkkinajärjestelmään sitten TEAM-liitto (joka on osittain epäonnistunut, koska Metalliliitto ja Paperiliitto eivät ole mukana).

Eli: YLE Uutisten mukaan nyt on olemassa uusi edunvalvontajärjestö nimeltään Ympäristöteollisuus ja -palvelut Ry. En vielä löytänyt EK:n kautta nettisivuja, eikä muualla netissä taida olla vielä paljon tästä järjestöstä. Mutta liiton hallituksen puheenjohtaja on Timo Piekkari, joka on mm. tuttu kierrätysyrityksen Ekokem Group toimitusjohtajana.

– YTP haastaa perinteiseen materiaalipohjaiseen toimiala-ajatteluun perustuvan edunvalvonnan ulottamalla ympäristöalan edunvalvonnan perinteisten toimialarajojen yli sekä yhdistämällä toimialan teollisuus- ja palveluyritysten edunvalvonnan, toteaaliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari.

Uutisen mukaan ‘Se [YTP]koostuu muun muassa materiaalinkierrätystä, jätehuoltoa, uusiutuvia energialähteitä, biotaloutta, vesihuoltoa ja ympäristömittauksia harjoittavista  teollisuus- ja palveluyrityksistä.’ Tämä on paitsi tärkeän uuden alan järjestö myös merkittävä sen takia, että liitto edustaa sekä teollisuusyrityksiä että palveluyrityksiä. Suomen työmarkkinajärjestelmää on häirinnyt jo pitkään jako teollisuuden ja palvelujen välissä, vaikka käytännössä monilla yrityksillä on sekä teollisuusominaisuuksia (eli ne tuottavat fyysisen tuotteen) että palveluominaisuuksia (myynti, suunnittelu, logistiikka..)

Tämä on todella iso haaste paperiteollisuuden toimijoille (Metsäteollisuus Ry ja Paperiliitto) – koska tämä ala on kovalla vauhdilla muuttumassa biotalouden ja bioenergian suuntaan – vaikka isot yritykset ovat vähän kahdella vaiheella hankkeiden kanssa, on myös pienimpiä yrityksiä jotka ovat mukana metsäteollisuuden biotaloussuunnassa. On usein todettu, että Metsäteollisuus Ry ei ole kovin kiinnostunut alasta, joka voisi muuttaa metsäteollisuus innovaatioteollisuudeksi esim. Rikkidirektiivin pakon alla. Sen takia on hyvä, että on uusi järjestö, joka voi edistää sääntelyä josta sen ala hyödyntäisi. Paperiliitolle tämä on taas kehitys, mitä saa harkittavaksi uudestaan päätöstä olla liittymättä TEAM-liittoon. Tämän uuden työnantajaliiton myötä, voi olla, että Paperiliitto saa kylmän kyydin silloin kun metsäteollisuus on kovasti menossa biotalouden suuntaan (kuten ennustin väitöskirjassani).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s