Paperiteollisuuden kustannukset, kilpailukyky ja kannattavuus

Tänään tuli uutinen METLAlta, miten paperi- ja sellutehtaiden kustannusrakenne muodostuu. Kuten METLA:n vuosikatsauksissa on aina mainittu, tarkka kustannusrakenne on vaikeaa arvioida, koska eri paikoissa tehtaat ovat hyvin erilaisia. Mutta tämä METLAn tutkimus on siinä mielessä hyvin tärkeää, koska se näyttää esimerkkipohjaisesti, tietyn kustannusarviointimallin avulla, mitä on paperi- ja sellutehtaiden ‘kastepiste’. Paljon kunnioitusta tutkijoille. En tässä vaiheessa pysty lukea niitä tutkimuksia, jotka julkaistiin, mutta en ainakaan näe METLA:n tiedotteessa mitään relevanttia työkustannuksista. Sen yhteydessä, minun näkemyksen mukaan, alhaalla on tiedotteen tärkein pätkä (lihavointi minun):

Vaikka tulokset perustuvat esimerkinomaisiin laskelmiin, niistä voidaan päätellä, että sellun ja paperin kysyntä ja markkinahinnat määrittävät pitkälti kuiduttavan teollisuuden kannattavuuden. Hintatilastosta nähtävä tuotteiden markkinahintojen lasku kohti tutkimuksien kannattavuusrajoja on teollisuudenalalle selkeä uhka. Kuitenkin tulosten perusteella näyttää siltä, että tuotanto voi olla kannattavaa myös pohjoismaisissa oloissa.

Tämä tarkoittanee, kuten olen esimerkkiksi myös sanonut väitöskirjassani, ettei ole työvoimakustannukset, jotka voivat vaikuttaa paljon teollisuuden kilpailukykyyn. Laajemmin, kuten tämä Itä-Vallan WIFO-instituutin tutkimus osoittaa, työkustannukset ovat laajasti yliarvioitu niiden kilpailukyvyn vaikutuksista. Erityisesti pääoma-intensiivisessä teollisuudessa kuten paperiteollisuudessa, tämä ei ole kuin loogista – nimenomaan kuintyön tuottavuus on niin korkeaa. Eli silloin kun on taas aikaa neuvotella työehtosopimuksia, olisi hyvää keskittyä seikkoihin jotka helpottavat prosessi-innovaatiota ja muita kansallisia investointeja.

Tietenkin sitaatti mainitsee myös, mitä jätettiin pois simulaatiosta, ja Suomen paperiteollisuuteen kuljetuskustannukset ovat kyllä aika tärkeitä. Sen lisäksi nämä markkinahinnat ovat relevantteja, mutta kuten monet alan uutiset osoittavat, nämä markkinahinnat ovat pitkälti tilaussopimusneuvottelujen määrittämiä. Tätä pitää täällä käsitellä taas laajemmin, mutta nyt tämä maininta saa riittää.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s