Link

Järkevää ja teknistä puhetta rakenneuudistuksesta

Järkevää ja teknistä puhetta rakenneuudistuksesta

Teknistä mutta järkevää puhteta rakenneuudistuksista. Tätä kaivataan julkiseen keskusteluun enemmän! Sitaatti:

‘Esitettyihin [eli mediassa esitettyihin] rakenteellisiin uudistuksiin kohdistuu perustelemattomia ja jopa järjettömiä odotuksia. Käytännössä juuri mitkään esitetyt rakenteelliset uudistukset eivät sellaisenaan paranna työllisyystasoa tai talouskasvua.’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s