Link

Numeroiden politiikkaa

Numeroiden politiikkaa

‘On helppoa havaita, että talouden numeroiden määrittely on poliittisesti tärkeää.  Esimerkiksi ymmärrys kestävyysvajeen suuruudesta ja sen laskutapa vaikuttavat keskeisesti siihen, mihin asioihin politiikassa kannattaa kiinnittää huomiota ja miten paljon. Numerot toisin sanoen kehystävät politiikkaa tehokkaasti. Numeroiden valta ulottuu kuitenkin tätä laajemmalle ja syvemmälle. Tämän vuoksi onkin syytä hetkeksi pysähtyä miettimään, mistä kaikesta talouden numeroiden määrittelyssä on itse asiassa kyse.’

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s