How to leave the Eurozone safely / Miten jätetään euroa?

A large exception: a post in Finnish and English. English first.

The New Economics Foundation just published a lecture by Warren Mosler, the banker/investor, who lines out how (in this case) Italy can safely leave the Euro. A fragment from the transcription, which gives a sense of the raw subversity of his talk (as in: nobody gets how money works):

Nobody needed the Euro the day before it was introduced. But as soon as they switched over and the Euro was needed for tax payment, now everybody needs Euro.

When people need money and they are looking for work to earn it, what do we call that? Unemployment. Unemployment is not people looking to volunteer at the hospital. It’s not about volunteers, it’s about people looking for paid work, they need the money. If nobody needed the money, there would be no unemployment problem.

Ja Suomeksi:

Warren Mosler, sijoittaja ja pankkiiri, piti Italiassa luennon siitä, mitä raha on, miksi sitä on ja miten tässä tapauksessa Italia voisi jättää eurojärjestelmän.  Luento oli New Economics Foundationin blogilla. Pieni pätkä, josta ilmenee vähän luennon esimakua ja kuinka subversiivinen Moslerin ajatukset ovat (ts. miten ei kukaan ymmärrä mitä raha on yms):

Ei kukaan tarvinnut Euro päivää ennen kuin se otettiin käyttöön. Mutta heti kun vaihdettiin Euroon ja Euro tarvittiin verojen maksamiseen, nyt kaikki tarvitsee Euroja.

Kun ihmiset tarvitsevat rahaa ja he etsivät työtä ansaitakseen sen, mitä kutsumme tuota? Työttömyyttä. Työttömyys ei ole, että ihmiset haluavat tehdä vapaaehtoistyötä sairaalassa. Kyse ei ole vapaaehtoista, kyseessä on  ihmisiä, jotka etsivät palkkatyötä, [koska] he tarvitsevat rahaa. Jos ei kukaan tarvitsi rahaa, ei olisi työttömyysongelmaa.

Suosittelen kuuntelemaan luentoa tai lukea tekstiä.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s