Pertti Haaparanta: Murheiden maa

Erittäin lukemista arvoinen artikkeli. Paitsi hyvä kuvaus siitä, millaisia asioita ovat tärkeitä innovaatiopolitiikassa ja miten voi kaventaa kuilua tutkimuksen ja tutkimuksen käyttäjien (=yritykset esim.), Pertti Haaparanta keskittyy huomionsa myös uuteen tutkimukseen, joka saattaa olla tärkeä tausta Suomen julkisen velan -keskusteluun (ja miten nopeasti pitää leikata ym):

Evi Pappalta (yhdessä Dimitrios Bermperogloun ja Eugenia Vellan kanssa) löytyy myös tutkimus siitä, miten eri tavalla toteutetut julkisten menojen karsimiset vaikuttavat kokonaistuotantoon ja työttömyyteen. Raskaimmat vaikutukset tulevat julkisen sektorin työllisten vähentämisestä, pienimmät julkisen sektorin palkkojen alentamisesta (sen vaikutukset voivat olla jopa positiivisia), julkisten kulutus- ja investointimenojen supistamisen vaikutukset ovat kahden muun väliltä. Heidän aineistoonsa kuuluu vain neljä suurta OECD-maata, joten tulosten soveltuvuudesta Suomeen voidaan keskustella. Julkisen sektorin tuottavuuden kasvattaminen on pitkälle sama asia kuin julkisen sektorin palkkojen alentaminen, mikä selittänee vaikutuksen.

Näillä viimeisillä huomautuksilla haluan vain sanoa sen, että Suomessa jälleen väitetty kaikkien ongelmien olevan rakenteellisia, voi olla harhaanjohtava. Ja vaikka ne olisivatkin rakenteellisia, ei ole lainkaan selvää, että niihin reagoiminen julkista sektoria kuristamalla olisi oikea ratkaisu. Jos ongelmat olisivatkin rakenteellisia, niin niiden ratkaisu saattaa edellyttää suuriakin julkisia investointeja. Niiden luonteva rahoittamiskeino on lainanotto.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s