Yliopistojen rahoitusmallin uudistaminen ja JuFon julkaisuluokitus

Tällä kertaa jotain ihan muuta: perusteellinen kirjoitus JuFo-luokituksista. Josta pätkä joka nosti kulmakarviani: ‘Käytännössähän se nimittäin tarkoittaa, että julkaisutuotosten pisteytyksessä olisi aivan tasavertaista julkaista tunnissa tai parissa kirjoitettu kolumni tai vieraskynä (luokka E1) kuin kuukausien (tai vuosien!) työn vaatinut laajalevikkinen oppikirja (D5), tutkimusraportti/-selvitys (D4) tai toimitettu tieteellinen julkaisu (C2). Täten nyt tästä ei ainakaan muodostu ohjauskriteeriä, joka kannustaisi näillä aloilla järkeviin suuntiin.’

akateeminen kysymys?

[Versio 25.5.2014]

Tänä keväänä on käynyt lausuntokierroksella Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän tuottama ehdotus yliopistojen rahoitusmallin muokkaamiseksi. Ehdotuksen on tarkoitus ohjata mallin “tarkistamiseen” siten, että koulutuksen ja tutkimuksen “laatua” voidaan vahvistaa. Se ei muuta rahoitusmallin ja -mekanismin yleisrakennetta, mutta muokkaa sen joitain osia olennaisellakin tavalla. Jälleen kerran rahoituksen uudistamisesta on syntynyt yllättävän vähän keskustelua yliopistojen sisällä tai julkisuudessa, vaikka rahoitusmalli on tietysti kaikkein tärkein yliopistojen ohjausmekanismi (vrt. aiempi kirjoitus edellisestä rahoitusmalliuudistuksesta ja keskustelu sen lopussa: Rahoitusmalli ratkaisee yliopistojen suunnan).

Uusi rahoitusmalliehdotus kannattaa lukaista, se on aika tiiviskin: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr07.pdf?lang=fi

Rahoitusmalliehdotuksen lausuntokierros on päättynyt 4.3.2014, siihen mennessä olisi ollut aikaa kommentoida asiaa. Annetut lausunnot löytyvät Valtioneuvoston hankerekisteristä (Hare):
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=19329&tVNo=4&sTyp=Selaus
Lausunnot ovat enimmäkseen aika pintapuolisia ja lyhyitä, ja nekin problematisoivat tai kritisoivat oikeastaan yllättävän vähän ehdotuksen uusia piirteitä.

Haresta tai Valtioneuvoston sivuilta ei löydy tietoa rahoitusmallin käsittelyn vaiheesta eli siitä, milloin se on lopullisesti tulossa Vn:n päätettäväksi, mutta oletettavasti piakkoin, jos ja kun sen…

View original post 2,619 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s