Kestävä kehitys, yritykset ja talous: tapaus Alankomaat

Taustaksi: olen ollut vuodesta 2015 mukana Turun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen projektikurssilla “Kestävä kehitys“. Sen tiimoissa olen opettanut sosiaalisesta kestävyydestä ja olen oppinut mm. ekologisesta kestävyydestä. Silloin huomasin muun muassa, kuinka rajoitettuja Suomessa keskustelut tästä asiasta ovat. Puhutaan kyllä ilmastonmuutoksesta, mutta se ei ole lainkaan ainoa planeettamme rajaehto (boundary) ihmiskunnan elämälle. Tämä artikkeli on suhteellisen lyhyt ja kattaa hyvin erilaiset kriittiset kohdat.  On myös tärkeää muistaa, ettemme suinkaan tiedä kaikista prosesseista jotka vaikuttaa meidän planeettaamme. Artikkelin valossa nämä ns. climate change hoax -pellet näyttävät varsin säälittävältä, koska ne ilmeisesti eivät taju kuinka paljon muuta pelissä on.

Mielestäni on rohkaiseva nähdä, että kaikenlaiset suursijoittajat ja suuret yritykset (puhumattakaan USAn armeijasta) näkevät ilmastonmuutoksen (jos käytetään nyt sitä “kattotermina”) riskit – taloudelliset, poliittiset, vaikka kulttuurisetkin. Suomessakin on yhä enemmän cleantech-yrityksiä.

Viimeinen askel tässä kehityksessä tapahtuu juuri nyt Alankomaissa. Siellä on eduskunnassa lakialoite, tehdä Ilmastolaki. (tässä sen teksti, hollanniksi tietenkin.) Tämä on siis lakialoite, jonka eduskunta teki, ei mitään hallituksen esitys. Alankomaissa eduskunnalla on oikeus, laatia lakialoitteita (kuten Suomessakin). Mitä tekee tämä aloite erikoinen, on että eräät Alankomaiden suuret yritykset (Siemens, Eneco, Shell, Heineken, Schiphol (Amsterdam Airport), Van Oord ja Havenbedrijf Rotterdam (Rotterdam Harbour) tukevat tätä aloitetta. Tämän seurauksena 35 muuta isoa yritystä on liittynyt tähän tukiryhmään. Mainittu syy tukeen on mielenkiintoista tuoda esiin myös. Firmat toteavat, että tulee ensin kuluja ja vasta silloin hyötyä/voittoa, mutta:

“Olemme varmoja, että alankomaalaiset firmat voivat käyttää osaamisensa ja kokemuksensa maailmanlaajuisesti. Talouden rakenteen muutoksen kiihdyttäminen maksaa alussa enemmän, mutta lopussa tuo enemmän. Se on yrittäjyys ja katsoa eteenpäin.”

“Tämän tavoitteen saavuttamiseksi [uuden talouden rakenne] tarvitaan yrittävä, innostava valtio, joka antaa tilaa yrityksille täyttää roolinsa energiatransitiossa.”

[käännös PJH, lähde]

Myös huomattava on, miten nämä yrityksen edustajat viittäävät Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteisiin sekä Alankomaiden kolmikantaprosesseihin. Nämä yritykset tajuavat, miten tärkeää sosiaalinen kestävyys on (mm. osallistuminen, tasa-arvo, oikeusvaltion rooli) saavuttaa ekologisen kestävyyden tavoitteita.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s