Kuusi syytä – miksi yrityksesi tarvitsee sosiologian tohtorin

Miksi yrityksesi tarvitsee sosiologian tohtorin – eli minut?

1. Nopeasti monimutkaiset asiat haltuun

Tutkijana pitää lukea paljon ja osata suodattaa niin sanotusti ”jyvät akanoista”. Tutkijakoulutuksen saaneenani erotan nopeasti relevantteja ei-relevanteista asioista. Sen lisäksi työelämäntutkijana (työn sosiologina) osaan ottaa huomioon henkilöstöasioita ja kilpailukykytekijöitä – puhun siis koko yrityksen kieltä. Alankomaalainen tutkintoni antaa valmiuksia ottamaan myös (EU:n) juridisemman kontekstin mukaan.

Myös Suomen työoikeus ja työmarkkinasuhteiden järjestelmä ovat hyvin tuttuja, joten nykyisessä tilanteessa, jossa mennään kohti paikallista sopimista, pidän tätä huomattavana etuna.

2. Kyky esittää oikeat kysymykset

Sosiologian ydinosaaminen on esittää kysymyksiä: miksi tehdään näin, miten tämä asia oikeasti toimii? Oikeiden kysymysten avulla voidaan parantaa yrityksen toimivuutta, ja se tapahtuu erityisesti henkilöstösuhteiden avulla.

3. Data, data, data

Voisi sanoa, että tänä päivänä hukumme dataan. Sosiologian tohtorina olen oppinut käyttämään monipuolisesti dataa. Unohda asiakastyytyväisyyskyselyt – käytetään Facebook- ja keskustelufoorumien dataa! Onko yritykselläsi verkkokauppa? Senkin dataa voidaan käyttää paremmin. Osaaminen, jonka olen kehittynyt harrastuksena, on tekstidatan analyysi. Se on monimutkaisempaa kuin kvantitatiivisen datan analysointi, mutta yritykselle markkinoinnin ja myynnin yhteydessä mielenkiintoisempaa.

4. Silmää piilonormeille

Yrityksillä on käytössään usein jonkinlainen HR-järjestelmä. Työn sosiologina osaan analysoida sekä virallisia että piilonormeja. Piilonormien tunnistaminen auttaa yrityksen toimintakulttuurin kehittämisestä. Tähän kuuluu myös monimuotoisuuden hyödyntäminen.

5. Myynti

Työn sosiologian ohella suuri kiinnostukseni on ollut taloussosiologia, jonka kohteena ovat erilaiset taloudelliset ja markkinoihin liittyvät ilmiöt erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. Sosiologinen ymmärrys markkinoista voi parhaimmillaan hyödyttää yrityksiä keskittymään myynnin oikeisiin tekijöihin.

6. Esiintyminen

Edellä mainittujen asioiden lisäksi minulle on kertynyt runsaasti esiintymistaitoja opetuksen ja konferenssien välityksellä. Olen opettanut ja esiintynyt suomeksi ja englanniksi vuosia.

Pidän esiintymisessä erityisen tärkeänä aidon ilmapiirin muodostamista, jossa keskeisintä on kyky kuunnella, vuorovaikutuksellisuus ja keskustelu.

Lyhyesti minusta:

Nimi: Paul Jonker-Hoffrén
Asuinpaikka: Turku
Koulutus: Valtiotieteiden tohtori (sosiologia, Turun yliopisto) ja Master of Arts (European Public Administration and Public Policy, Twenten yliopisto, Alankomaat)
Kielet: Hollanti (äidinkieli), suomi, saksa, englanti, ranska (perusteet)
Keinokielet: R, SPSS. Erittäin hyvät IT-taidot ja kiinnostusta kehittää näitä lisää.
Sähköpostiosoite: paul.jonkerhoffren@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s