Tag Archives: Luottamusmiehet

Palkkatyöläinen 14.12.2012: UPM haluaa karsia luottamusmiesverkostoa

Joululoman jälkeen katselin eri järjestöjen uutisia, ja ensimmäinen osoite oli SAK. Sieltä bongasin viime joulukuun juttua Jämsänkosken paperitehtään luottamusmiesverkostosta.

 

Jutun mukaan on kiista kesken Jämsänkosken Paperiliiton paikallisosaston ja UPM:n tehtään välissä. Ilmeisesti UPM on sitä mieltä, että tehdäs pärjää kolmella osastoluottamusmiehillä. Jämsänkosken ammattiosasto on eri mieltä. Neuvottelut ovat siirtyneet jo liittotasolle.

 

Tietenkin jutun otsikko on vähän liian yleistä – tällä hetkellä tiedämme vaan Jämsänkoskesta, että UPM haluaa vähentää luottamusmiehiä. Tästä huolimatta, on tärkeää saada selville, mitä UPM ajaa takaa tällä toimenpiteillä. Kolme osastoluottamusmiestä 480:lle työntekijälle vaikuttaa aika vähältä, erityisesti ottaen huomioon, että paperiteollisuuden TESin 9§ mukaan työt järjestetään yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja ‘Yhteistyön tavoite on henkilöstön työn sisältöön ja tehtäväjärjestelyyn liittyvän asiantuntemuksen kuuleminen tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi.’ Jos on vain kolme osastoluottamusmiestä, riittääkö asiantuntemusta kaikista osastoista, jossa nyt on omat luottamusmiehet? Ei ihan noin vaan pääse luottamusmieheksi, siihen tarvitsee paljon kokemusta ja laajaa tukea. Osastoluottamusmiehistä TES sanoo vielä:

Työosastoista sovittaessa tulee kiinnittää huomiota mm. siihen, että sovitut toimialueet ovat tarkoituksenmukaisia ja kattavuudeltaan sellaisia, että ne edistävät neuvottelujärjestelmän mukaista asioiden käsittelyä. Arvioinnissa on otettava huomioon mm. kysymyksessä olevan työosaston työntekijöiden luku-määrä ja luottamusmiehen mahdollisuudet myös vuorotyö huomioon ottaen tavata osaston työntekijät. Ellei sopimukseen päästä, asia voidaan alistaa liittojen ratkaistavaksi.

Tämän viimeinen lause on ilmeisesti käynnissä. Tästä huolimatta lihavoitu lause voi hyvin olla kriittinen kohta tässä konfliktissa – kuten osaston puheenjohtaja Esa Pajunen toteaa, että ‘perusteina yhdentoista osastoluottamusmiehen olemassaololle 480 työntekijän tehtaalla ovat olleet työskentely monessa eri vuorossa ja pitkät etäisyydet eri yksikköjen välillä. Toiminta-alueet, tarkoituksenmukaisuus ja kattavuus pitää ottaa huomioon.’

Yksi suora vaikutus jäljelle oleville luottamusmiehille on tietenkin, että niille tulee entistä raskaampi työtaakka – ja tänä päivänä ja aikana niillä ei välttämättä puuttuu tekemistä, lievästi sanottuna.

UPM:n Jämsänkosken suunnitelmissa on kieltämättä vähän sellaista makua, että yhtiö haluaisi vaikeuttaa luottamusmiesten mahdollisuudet tehdä niiden työtä. Kuitenkin olisi myös hyvää jos UPM itse antaisi jonkinlaisen perustelun tähän, koska todennäköisesti ei voi logistiikan takia taata sopivaa edunvalvontaa jos on vähemmän luottamusmiehiä. Suomessa on aina ollut vahvuus, että jonkinlainen edunvalvoja on aina lähellä, ja myös ammattikirjallisuudessa ammattiliiton edustajan fyysinen läheisyys (eli esim.  samassa osastossa) pidetään tärkeänä edellytyksenä ay-liikkeelle pysyä relevanttina.