Tag Archives: MTV3

Tutkiva journalismia: MTV3:n omakotitalokauppojen selvitys

Ensinnäkin: selvityksessä käytettiin otos talojen ilmoituksia, ja näin yhteensä käytiin läpi 655 myynti-ilmoitusta. Eli otsikko ‘Kaupunkiseutujen omakotitaloista 60 prosenttia ei mennyt vuodessa kaupaksi’ on hieman harhaanjohtavaa, koska ei tietenkään tutkittu kaikki ilmoitukset (siis esim koko vuoden ilmoitukset) ja myös jätettiin muut kuin kaupunkiseudut ulkopuolelle (olisin halunnut nähdä tätä selvitystä nimenomaan Joensuun kohdalta.) Mutta se on tavallaan nipotusta – tämä selvitys maalaa aika järkyttävän kuvan Suomen asuntomarkkinoista, nimenomaan jos ottaa huomioon, että maaseudulla(kin) kiinteistökaupat jumiutuivat.

Olen äskettäin julkaissut jutun asuntokuplasta ja vuokrannousuista, ja mielestäni näyttää siltä, että asuntomarkkinoiden myötä Suomen talous varmaan supistuu enemmän kuin mitä tutkimuslaitokset ennustavat. Syy on tavallaan samaa kuin miten on nähty vaikka Espanjassa tai USA:ssa – ihmiset eivät voi muuttaa työn perässä, koska asunto/talo ei saatu myytyä (tai ei voi muuttaa koska ei edes ole työtä minkä perässä voi muuttaa). Tämän seuraus on, että ihmiset alkavat supistaa talouttensa menoja, jotta he pystyisivät maksaa asunto- ja muut lainat (englanniksi deleveraging.) Tämä johtaa suoraan supistuvaan kysyntään, jonka takia talous vajoo syvemmin taantumaan (jos, kuten nyt, valtio myös kiristää vyötä ja ei yrityksetkään investoi, ks. vaikka tässä tästä peruslogiikasta, sektoritaseista). Ja siteeraten Edward Hugh:

Normally when addressing the question of whether a real estate bubble exists or not, it is important to think about leveraging, about  whether the home purchases are financed by credit. If real houses are paid for with real money paid, and this money comes from the outside, the economic effect could be seen as more economically similar to exports: A foreigner buys a piece Switzerland. If the price falls back, it is largely a problem for the external investor, not for the Swiss themselves or the Swiss banks.

Eli lyhyesti voi melkein sanoa, että asuntomarkkinat häiritsevät työmarkkinoidenkin toimintaa. Mutta tämä ei ole ainoa ongelmaa. Markkinalogiikan mukaan asuntojen hintojen pitäisi laskea, jos on ylitarjonta (aihe pohditaan täällä). Meidän nykyinen taloustilanne jokseenkin estää tätä kuitenkin – Euroopassa ja muualla maailmalla liikkuu todella paljon likviditeettia -melkein “ilmaista” rahaa, mm. Englannin ja Amerikan keskuspankkien quantitative easing -politiikan ansiosta. Koska maailmantalouden kehitys on heikki parhaimmillaan, sijoittajat etsivät tuottoa ihan mistä vaan (tämä lienee yksi syy, miksi Kreikan valtionvelkakirjat menivät kaupaksia). Tätä nähdään monissa paikoissa asuntokuplana, mm. Englannissa/Lontoossa ja Sveitsissä.

Pelkona olisi nyt, että sijoittajat pitävät yllä monissa paikoissa Suomessa korkeat hinnat. Kyllä, asuntojen hinnat ovat laskeneet jonkin verran mutta vuokrat ovat nousseet aika hurjasti, ja tässä näkyy mielestäni nimenomaan sijoittajien käsiala: ei saa koron kautta tuottoa, sitten vuokran kautta.

Voi mielestäni hyvin olla, että Suomessa on lähitulevaisuudessa ongelmia asuntolainojen kanssa, jotka voivat olla yllättävän suuriakin, jos ottaa huomioon velkaantuneisyysastetta ja asuntojen hintaindeksi. Ja ei tässä (edelleenkään) auttaa työn tarjonnan lisäämistä.