Tag Archives: palvelut

Palvelut ja Suomen tulevaisuus

Aamun lyhyt ajatus, samana kuin katson auringonnousua työhuoneesta.

Aamuaurinko

Ajattelin työn tuottavuutta ja muuta tuottavuuta – palveluissa ja teollisuudessa. Katselin myös sellaisia tilastoja. Ei ole tietenkään mitään ihme, mutta palveluissa (työn) tuottavuus kasvaa paljon hitaampi kuin teollisuudessa. Tämä ei ole sinänsä mitään ongelmaa, mutta jos mietitään, mitä on käynyt jo Suomen kauppataseelle, sitten pitää jotenkin miettiä, onko hyvää, että Suomeen tulee yhä enemmän kasvua palvelusektoriin?

 

Tämä liittyy siihen, että Suomi suurin piirtein ‘ansaitsee’ sen rahat viennillä, ja on vaan totuus, että suuri osa palveluita ei ole helppoa viedä, ja jos olisi, sitten suhteellisen kalliin työvoimakustannuksen ja suhteellisen heikon työn tuottavuuden kautta tämä ei usein edes kannata (mieti vaikka miksi Suomessa ravintolat ja taksit ovat niin kalliita, esim. Espanjaan tai Yhdysvaltojiin verrattuna, tai käsin tehdyt vaatteet verrattuna Hong Kongiin).

Teollisuudessa on korkeampi tuottavuus kuin palveluissa, koska siellä käytetään koneita, karkeasti sanottu. Sillä tavalla Suomi pystyy viemään muihin markkinoihin kaikenlaisia tavaroita, ja tämä raha, mitä saadaan tästä, mutkien kautta rahoittaa Suomen yhteiskuntaa.

 

Jos nyt Suomi menettää teollisuutta, sitten 1) on vähemmän mitä voi viedä ja 2) ne palvelut, mitkä voi viedä, ovat todennäköisesti vähemmän kilpailukykyisiä (ellei ne ovat laadultaan paremmin kuin muiden maiden – sehän on hyvin mahdollista). Seuraus voi olla, että tulee iso kauppataseen vaje (trade deficit).

 

Ei kuitenkaan ole kiveen hakattu, että näin menee. Suomeen voi tulla hyvin menestyvä biotalous, millä voi mahdollisesti tehdä paljon rahaa. Myös Suomen IT-klusteri ei ole ihan menetetty (ja nämä ovat palvelut, enimmäkseen) sekä Suomen kemian teollisuus on melko vahva.

Mutta ei olisi hyvää jos on pelkästään palveluja (tai niitä pitää olla todella paljon, että ne tekevät tarpeeksi rahaa rahoittaakseen Suomen yhteiskuntaa). Sellaiset ajatukset aamulla.

Advertisements

Päivitetty: Työmarkkinajärjestelmän mullistus: Ympäristöteollisuus ja -palvelut Ry

UPDATE: Kauppalehden sivuilta löysin vähän tarkemmat tiedot uudesta liitosta. Sillä on ainakin y-tunnus ja toistaiseksi sen rekisteröity käyntiosoite on Eteläranta 10 (yllätys, yllätys.). Sen lisäksi Paperikeräys Oy:n nettisivujen mukaan YTP:ssa on ‘Paperinkeräyksen lisäksi uuden YTP:n perustajajäseniä ovat Ekokem, Delete Group, Eero-Yhtiöt, Envor Group, Kuusakoski ja Veikko Lehti.’

Tämä saattaa olla suurin muutos Suomen työmarkkinajärjestelmään sitten TEAM-liitto (joka on osittain epäonnistunut, koska Metalliliitto ja Paperiliitto eivät ole mukana).

Eli: YLE Uutisten mukaan nyt on olemassa uusi edunvalvontajärjestö nimeltään Ympäristöteollisuus ja -palvelut Ry. En vielä löytänyt EK:n kautta nettisivuja, eikä muualla netissä taida olla vielä paljon tästä järjestöstä. Mutta liiton hallituksen puheenjohtaja on Timo Piekkari, joka on mm. tuttu kierrätysyrityksen Ekokem Group toimitusjohtajana.

– YTP haastaa perinteiseen materiaalipohjaiseen toimiala-ajatteluun perustuvan edunvalvonnan ulottamalla ympäristöalan edunvalvonnan perinteisten toimialarajojen yli sekä yhdistämällä toimialan teollisuus- ja palveluyritysten edunvalvonnan, toteaaliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari.

Uutisen mukaan ‘Se [YTP]koostuu muun muassa materiaalinkierrätystä, jätehuoltoa, uusiutuvia energialähteitä, biotaloutta, vesihuoltoa ja ympäristömittauksia harjoittavista  teollisuus- ja palveluyrityksistä.’ Tämä on paitsi tärkeän uuden alan järjestö myös merkittävä sen takia, että liitto edustaa sekä teollisuusyrityksiä että palveluyrityksiä. Suomen työmarkkinajärjestelmää on häirinnyt jo pitkään jako teollisuuden ja palvelujen välissä, vaikka käytännössä monilla yrityksillä on sekä teollisuusominaisuuksia (eli ne tuottavat fyysisen tuotteen) että palveluominaisuuksia (myynti, suunnittelu, logistiikka..)

Tämä on todella iso haaste paperiteollisuuden toimijoille (Metsäteollisuus Ry ja Paperiliitto) – koska tämä ala on kovalla vauhdilla muuttumassa biotalouden ja bioenergian suuntaan – vaikka isot yritykset ovat vähän kahdella vaiheella hankkeiden kanssa, on myös pienimpiä yrityksiä jotka ovat mukana metsäteollisuuden biotaloussuunnassa. On usein todettu, että Metsäteollisuus Ry ei ole kovin kiinnostunut alasta, joka voisi muuttaa metsäteollisuus innovaatioteollisuudeksi esim. Rikkidirektiivin pakon alla. Sen takia on hyvä, että on uusi järjestö, joka voi edistää sääntelyä josta sen ala hyödyntäisi. Paperiliitolle tämä on taas kehitys, mitä saa harkittavaksi uudestaan päätöstä olla liittymättä TEAM-liittoon. Tämän uuden työnantajaliiton myötä, voi olla, että Paperiliitto saa kylmän kyydin silloin kun metsäteollisuus on kovasti menossa biotalouden suuntaan (kuten ennustin väitöskirjassani).