Tag Archives: yhteistyö

Paperiliitto, Metalliliitto ja TEAM keskustelevat yhteistyöstä

Tämä seminaari voi olla jo menneisyydessä tai se on vielä tulevaisuudessa. Halusin katsoa Paperiliiton sivuilta, onko siellä jo jonkinlainen kannanotto tämän päivän UPM-uutisista (mistä mä kirjoitan myöhemmin). Ei vielä ollut, mutta uutinen siitä yhteistyöstä oli, vaikka tiedote on jo melkein viikko vanha. Ydinviesti siinä on:

Teollisuuden rakennemuutos on vienyt Suomesta kymmeniä tuhansia työpaikkoja ja sitä kautta liitoilta jäseniä ja resursseja. Tämän myötä ja samaan aikaan työnantajien puheet ovat koventuneet. Tätä taustaa vasten myös liittojen on yhdessä mietittävä, miten saada aikaan nykyistä parempi vaikuttavuus ja neuvotteluvoima tuleviin koitoksiin.

Jos kelataan vähän taaksepäin, voidaan muistaa, että alkuperäinen TEAM-hanke olisi sisältynyt kaikki teollisuusliitot. Kuten kuvailen väitöskirjassani (s. 57-58, täällä), Paperiliitto päätti jo vuonna 2007 olla liittymättä ja myöhemmin Metalliliitto päätti samaa. Olen kutsunut väitöskirjassani Paperiliiton päätös olla liittymättä strategiseksi virheeksi, muuttuvan (metsä-)teollisuuden ja talouden kontekstissa.

On siis hyvää, että Paperiliitto on päättänyt vakavasti puhua yhteistyöstä muiden liittojen kanssa (vaikka juuri yhteistyö koko ajan painotettiin). Aiemmin päätettiin olla liittymättä TEAMiin, koska Paperiliiton ‘erikoisasema’ ja halu pysyä itsenäisenä pidettiin tärkeänä ja ei täysin yhteensopivia TEAM-hankkeen kanssa. Siinä oli toki järkeä, ottaen huomioon, kuinka vahva Paperiliiton alueellinen järjestäytyminen on.

Seuraan mielenkiinnolla, mitä tästä johtaa.