Tag Archives: yt-neuvottelut

UPM Jämsänkosken ja Kaukaan paperikoneet lakkautetaan – näkemykset

Eilen UPM-Kymmene yllätti Suomen mediaa, Paperiliittoa ja tietenkin Jämsänkosken ja Kaukaan tehtäiden henkilöstöä ilmoittamalla, että yhtiö sulkee Suomessa kaksi isoa paperikonetta (yhteensä 460.000 t/v). Tässä löytyy englanniksi Jussi Pesosen kommentit asiaan, missä on seuraavat elementit: paluu kannattavuuteen, liian alhainen käyttöaste ja nykyinen/tulevaisuuden rankka taloustilanne.

Odotetusti tuli ilmoitus ulosmarssista. (myös täällä ja Ranskassa).

Kuten Helsingin Sanomista ja Paperiliiton sivuilta voi lukea, että tämä on ollut valtava shokkiuutinen Paperiliiton johdolle ja paikallisille luottamusmiehille. Kuten tiedetään aiemmista tehdässulkemisista, vaikutus työllisyyteen ei ole, lievästi sanottu, hyvä. On hyvin vaikeaa työllistää entiset paperimiehet uudestaan, ei vaan siksi koska pienillä paikkakunnilla puuttuu vastaavaa työtä (vaikka se on päällimäinen syy).

Tässä vaiheessa tietenkin on ensimmäisenä reaktiona monille raivo ja hämmästyneisyys. Eipä ihme, jos tällaista tapahtuu (Pertti Leppäsen sanoin)

Konettamme on juuri uusittu ja siksi olimme tänään aamulla koulutuksessa. Kesken koulutuksen tuli kutsu tiedotustilaisuuteen.

Kaukaan tehdäs on aiemminkin ollut näiden säästötavoitteiden kohde. Mutta kuten Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanoi:

UPM saavutti 200 miljoonan säästötavoitteen ja heti perään tulee uudet säästöt. Näin siitä huolimatta, että yhtiö vastikään kertoi hyvästä tuloksesta.

Jussi Pesonen itse kertoi myös (ks. linkki yllä), että kannattavuus parani vuonna 2014 (hän käyttää sanaa ‘käännekohta’). Joten mitä mättää? YLEn taloustoimittaja Jari Järvinen analysoi:

UPM:n päätös kertookin karusti, mistä on kyse: voimat keskitetään kasvaville markkinoille. Euroopassa karsitaan ylikapasiteettia jatkossakin kovalla kädellä. Samalla säästöjä haetaan muualtakin, hallinnosta, markkinoinnista, kuljetuksista ja joka puolelta. Sopeutus on ajan sana.

Ylikapasiteetti. Siellä se sana taas on. Lienee oikeutettua kysyä, mistä tämä ylikapasiteetti tulee? Tietenkin on se näin, että paperin kysyntä nimenomaan Euroopassa on jo pitkään laskenut, joten se on yksi syy. Mutta: mietipä niitä hyviä aikoja 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa, silloin kun euron kurssi oli erittäin hyödyllistä Suomen vientiteollisuudelle. Mitä UPM silloin teki? No? Ja sitten vielä muutamaa vuotta sitten, Chapellen tehtaassa, missä PM3 suljetaan? Laajensi/uusi saman paperilajin PM6:n kapasiteettia. Also other companies invested in new capacity around the start of this millennium:

In Europe, two new machines and one major rebuild are coming onstream :

1. Steyrermühl, Austria (change from newsprint to SC) 200 000 t/y, started up in June 1999;

2. Lang Papier, Ettringen, Germany, SC and newsprint, 270 000 t/y, start-up in September/October 1999;

3. Haindl, Schongau, Germany, SC and newsprint, 270 000 t/y, start-up in May 2000.

Paperin kysyntä on tosiaan ongelmaa näille yrityksille. Aiemmin UPM sulki sen Stracel paperitehdas (suuren investoinnin jälkeen vuonna 1999).

Kysymykseni yritysjohdolle on: käytätte omia ennustemalleja sekä esim. Pöyryn ennusteita eri markkinoiden kehityksestä ja sen lisäksi on hyvin tiedossa mitä on paperikoneiden elinkaari ja optimisaatio-prosessi. Jos investoi sillä tavalla, että  (keski)pidemmällä aikavälillä ilmestyy jopa omalla yrityksellä ylikapasiteettia, sitten se on vaan huonoa johtamista. Mutta tämä ei ole sinänsä uutta, paperiteollisuudessa tiedetään jo pitkään, että on ns. boom-bust sykli. Eli lyhyesti, sen takia kun paperitehdas on iso investointi, investoidaan liikaa silloin kun on hyvä kysyntää, minkä seurauksena jossain vaiheessa on ylikapasiteettia.

-> tätä samaa voimme nyt nähdä Aasiassa ja Etelä-Amerikassa sellun ja kartongin osalta. Veikkaukseni on, että muutamaa vuotta tulevaisuudessa kartonki ei ole enää niin tuottavaa. Tähän liittyy myös Kiinan kasvun hidastumista, tietenkin.

Mutta miksi paperiyhtiöt käyttäytyvät? Vastaus ei välttämättä liittyy ahneuteen. Uskon, että se on juuri tämän suuren syklin vaikutus – ne jotka ovat nopeinta siinä mukana, hyötyvät eniten. Ja sen takia kun ainakin Euroopassa paperiyhtiöt ovat vaan kourallista (vaikka ei ole ihan oligopoli), riski häviää kilpailussa on varmaan melko suuri. Sen lisäksi on vaan totta, että osakkeenomistajat ‘vaativat’ parempia tuloksia (heille) koko ajan. Mitä kymmenen vuotta sitten nähtiin hyvänä strategiana (investoida) on nyt haitta (ylikapasiteetti). Euroopassa ja Suomessa, koska kysyntä on huono, ainoa tapa parantaa, ainakin hetkellisesti, tulosta (tai näyttää vakavalta) on leikata henkilökuntaa ja/kapasiteettia.

Tämä ei ole kuitenkaan koko tarinaa. Kuten olen myös väitöskirjassani kirjoittanut, henkilökustannukset ovat vain noin 11% kokonaiskustannuksista. Täällä olen kirjoittanut puuraaka-aineen hinnoista. Sen lisäksi kemikaalit ovat suuri kustannustekijä, kuin myös kuljetus. UPM haluaa vähentää kiinteät ja variaabelit kustannukset, mutta se on vaikeaa kuvitella miten. Joo, kyllä laittamalla koko tehdas kiinni vähenee kustannukset. Väitöskirjassani esitän World Input-Output Databasen perusteella, mistä Suomen paperiteollisuuden tärkeimmät raaka-aineet tulee. Puu ja sellu tulevat (paitsi Suomesta) enimmäkseen Ruotsista, Venäjältä ja (sellu, nykyään) Brasiliasta. Kemikaalit toisaalta tulevat enimmäkseen Saksasta. Nämä raaka-aineet ovat suurin piirtein (+ energiatarpeet) paperiteollisuuden variaabelit kustannukset. Kaikenmaailman henkilöstökulut ovat toisaalta enemmän tai vähemmän kiinteät kustannukset. Mutta kuten on selvää esim. puukaupasta, myös osa niitä raaka-aineita on suhteellisen kiinteitä kustannuksia, koska niistä sovitaan sopimuksella tietystä aikavälistä (oletan ainakin puusta ja energiasta). Eli toisin sanoin: henkilöstön hinnasta sovitaan työehtosopimuksella ja toisista tarpeista toisenlaisilla sopimuksella.

Sillä tavalla päästään EU:n talousnäkymät, josta ilmestyy tässäkin blogissa koko ajan linkkejä. Mutta myös ulkopolitiikka voi olla relevantti, koska voi hyvin olla, että Venäjän sanktiot purevat jotenkin puun saantiin (tai vaikka suomalaisten metsäyritysten mahdollisuuksiin). Mutta vaikka metsäteollisuuden toimintaympäristö on hyvin monimutkainen juuri nyt, kuitenkin UPM:n talousjohtaja sanoo:

Meillä on käytössä rautakankimalli, johon on vaikea saada joustoa tarvittaessa.

Olin pari viikkoa sitten seminaarissa, missä pohdittiin, onko Suomen työmarkkinat jäykkiä, ja tiivistettynä vastaus oli kyllä ja ei. Kyllä: palkoista tai työajasta ei helposti jousteta. Ei: Suomessa joustavuus toimii lomautuksien ja irtisanomisten kautta. Olen sitä mieltä, että tämä työmarkkinoiden joustavuus on just se, mitä haetaan. Miksi ei leikkaukset kohdistetaan Saksaan? Koska siellä on paljon vaikeampaa antaa työntekijöille potkut kuin Suomessa. Siellä olisi mahdollista joustaa työajan kanssa, mutta se on taas teknisesti vaikeaa paperitehtaiden kanssa.

Johtopäätökset

Ensinnäkin on todella kurja, että näin moni saa potkut tilanteessa missä työ on jo vaikeaa saada. Vaikka mun toivo ei ole turhan korkea tähän suhteeseen, toivoisin silti, että alueelliset TE-keskukset ym. tekevät parhaansa löytää näille ihmisille töitä.

Sitten – vaikka yritysihmiset helposti sanovat “markkinat!” uskon, että UPM kantaa itsekin vastuuta siitä, että on ylikapasiteettia. Yritysteknisesti on tietenkin loogista sulkea nimenomaan vanhemmat yksiköt, jossa kannattavuusraja on korkeampi. Silti uskon, että UPM tuijottaa liikaa henkilöstökuluja (varmaan näin opetetaan kauppakorkeakoulussa) ja liian vähän niitä muita tekijöitä. Kokonaisuudessa voi hyvin olla, että osittain omatekoinen ylikapasiteetti ja muiden raaka-aineden hintakehitys ovat vaikeuttaneet kilpailukykyä enemmän kuin Suomen palkkataso. Varmaan UPM kuitenkin kuvittelee, että se pystyy tehdä enemmän niistä palkkakuluista kuin muista kuluista.

Tämä kokonaisuus voisi vielä kirjoittaa uudestaan yritysvastuun näkökulmasta, ja vaikka onko osakkeenomistajakapitalismi hyvä vai huono (verrattuna perinteiseen ‘kärsvällisen pääoman’ malliin, mistä nimenomaan paperiteollisuus hyötyi.) Mutta siihen ei ole nyt aikaa. Ne ovat vaan eväät rohkeille toimittajille.

Yliopiston keski-tason hallintohenkilökunta on elintärkeää!

Masentavaa. Säästäminen tarkoittaa (minun näkökulmasta), että on vähemmän tukihenkilökuntaa ja kaikki on vaan tee-se-itse-sihteerejä. Ja näin jää vähemmän aikaa tutkimiseen. Olisi jo aikaa toteaa, kuinka tärkeitä keski-tason hallintohenkilökunta on tutkijoille ja opettajille! Ilman heitä ei mitään pyöri. Ja ‘tuottavuuden parantaminen’ tai sellaista? Ne ovat tehtäviä mitä pitää tehdä. Sen lisäksi näillä ihmisillä on paljon hiljaista tietoa mitä ei välttämättä helposta saa siirrettyä muille – jos on ‘standardiproseduurit’, sitten vaan katoaa informaatiota.

(päivitetty) Kaupunkien yt-neuvottelut – Eurokriisi tulee Suomeen kuntien kautta

Tämä on vaan niin masentavaa. Joka puolella sateilee yt-neuvotteluja kaupungeilla.Tämä ei ole kovin hyvin jäsenelty kirjoitus vaan lähinnä ‘mash-up’. Lyhyt lista mitä tuli hakusanalla ‘yle yt-neuvottelut kaupunki’:

Jyväskylä

Raasepori

Kokkola

Pori

Teuva

Seinäjoki

Raiso

Salo

Montako? ‘Kuntatyöntekijöiden määrä vähenee tänä vuonna 5 000:lla työntekijällä.’

Miksi?

– Kuntatalous kiristyy ensi vuonna. Suomen bruttokansantuote on vuoden 2006 tasolla ja se heijastuu kuntatalouteen. Suurinta kustannuserää eli henkilöstökustannuksia on pakko sopeuttaa ja se paine kasvaa ensi vuonna, työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT Kuntatyönantajista sanoo Ylelle.

Hieman yli puolet kuntien henkilöstöstä työskentelee sosiaali- ja terveyspuolella. Koulutuksen parissa työskentelee reilu viidennes, teknisissä palveluissa 16 prosenttia, hallinnossa viisi prosenttia sekä kulttuurin ja liikunnan parissa kaksi prosenttia työntekijöistä.

OK. Syvä hengitys. Kuntalaista 65§: ‘aloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.’ Ja jos ei mene kuin Strömsössä: ‘Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).’

Kuntien talous on hyvin monimutkainen, koska on osia jotka tulevat valtion kautta ja osia jotka tulevat kunnallisveron kautta. Nämä rahavirrat tulevat verotuksen kautta, joten jos menee taloudellisesti huonosti, rahamäärä vähenee ja kunnat saavat vähemmän rahaa.

No, arva mitkä kunnan kustannukset nousevat huonossa taloudessa? Päihdehuollon ja toimeentulotuen menot. Sen lisäksi, jos on korkea työttömyys, sitten on tulopuolella ongelma, koska tulee sisään vähemmän veroja.

Tämä on just se ongelma, jos on pakko tasapainoittaa budjettia (vaikka tämä onkin Suomessa kvalifisoitu) – jos tulot kuihtuvat, sitten menojen pitää leikata, vaikka tiettyihin palveluihin on (paljon) enemmän kysyntää. Ei myöskään auta, että vuosien mittaan kunnille on tullut entistä enemmän tehtäviä (jotka ovat sitten pois valtion budjetista..jee, säästöjä!)

Pitää tietenkin odottaa, miten menee, mutta ihan vähän aikaa sitten väitin (epäsuoraisesti), että eurokriisi tulisi Suomeen kuntatalouden kautta.

Päivitys: YLE:llä on nyt kohta missä on koottu monet viimeaikaisten ‘kaupunkien yt:t’ otsikolla ‘Kaupungit säästävät vähentämällä henkilöstöä’. Ja listalta ylhäällä puuttuu näemmä Kouvola.

More bad economic news from Finland

Recently I posted a list of companies which had announced redundancies or forced leave in recent weeks. There is, sad to say, again quite something to add to this list.

Konecranes, which makes all kinds of lifting equipment and provides services in that business also,  starts co-decision negotiations over redundancies and forced leaves of up to 90 persons. In addition, agency work and temporary contracts will be reduced as well. The main reason given is the weakened market and the company’s future competitiveness.

Phone company TeliaSonera is reducing its personnel by 35, focussing on its unit in Lappeenranta. The reason given is to make the organisation more dense. Apart from the redundancies also a number of employees may have to move to other cities, following their jobs.

Playground-equipment maker (and supplier of the equipement of the Angry Birds -amusement parks) Lappset from Rovaniemi announced that it starts co-decision negotiations to put up to 200 employees on forced leave due to weakened markets. This is by itself not a surprise, because its main clients are communities/cities, where it provides playground equipment and park-benches etc. Because Finnish communities/cities are at the moment not in a very good fiscal shape in general, also the demand for this kind of equipment is at least temporarily weaker.

If you don’t achieve your goal the first time…

…try another time. Yesterday METSO announced that the co-decision negotiations over a reduction of the workforce in Finland was concluded and that staff will be reduced by 536 people. Metso originally announced that perhaps 630 people would be fired. Today METSO announced that it would reduce the workforce by 160 more people. These are in part in other locations than in the previous negotiations.

Yes, the Finnish paper industry is still in a process of structural change (which is an euphemism of course). Yes, the new growth markets are far away in China and Asia. Yes, Finnish labour is relatively expensive.

But – all these things taken into consideration – Finnish workers, especially in industry, have very high skills and capabilities. Furthermore, firing people is of course a way to save money, but the goal of profit means that besides costs, there are also revenues. It is probably partly ‘the market’ that leads to reduced revenues, but what about innovation etc? On The Paperindex Times, METSO is featured heavily regarding quality improvements, innovations etc. like here.
If METSO makes good products that companies want, but revenue nonetheless lags, would it be time to revise profit goals? No, of course not, because shareholders don’t like that. [sarcasm]The only thing that makes shareholders happy, is a company that fires people. [/sarcasm].
Oh, and 536 + 160 makes 696, which may mean that METSO will achieve its original goal of 630 people less. Shareholders will be happy, expect rising shares for METSO. Maybe the extra divident will come after all. [sarcasm again.]

UPDATE: I recently discovered Google Finance and what I said above did not really pan out as expected, although there was a small peak in the beginning of today, see here.